Natřikrát o.s.

Tisková zpráva

Tisková zpráva

 

XVI. ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla

 

 NATŘIKRÁT 2014

 

Brno, 6. 10. 2014

 

Vážení přátelé,

 

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 22. – 31. 10. 2014 se uskuteční XVI. ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Natřikrát. Festival je stále jediným přehlídkovým festivalem současného tance v Brně i v celém Jihomoravském kraji.

 

Vedle  prezentace aktuálních děl v oblasti současného tance a pohybového divadla je festival Natřikrát charakteristický tím, že se dramaturgicky nezaměřuje jen na uznávané tanečníky, ale snaží se podporovat také experiment a hledání nových cest pohybového výrazu.

 

„Natřikrát je v rámci českých regionů zcela jedinečný festival... Děje se tak proto, že sdružení Filigrán sdílí stejný obdiv k současnému tanci jako my v Tanci Praha, a děje se tak přes veškeré poklesy rozpočtů na granty neziskovkám... a navíc se daří zvát vysoce kvalitní, originální umělce, které stojí za to poznat“, uvedla k loňskému ročníku festivalu Yvona Kreuzmannová, ředitelka Tance Praha, největšího tanečního festivalu u nás.

 

Představení letošního ročníku festivalu proběhnou v Bezbariérovém divadle Barka v Brně - Králově Poli a v industriálních prostorách Malé Ameriky – v novém kulturním prostoru, který postupně vzniká na místě bývalého železničního překladiště. Festival doplní projekce tanečních filmů s lektorským úvodem v kině Art. V rámci festivalu je také pořádán workshop jevištní improvizace určený nejen pro tanečníky, ale i pro hudebníky.

 

Ve středu 22. 10. festival zahájí slovenští tanečníci Monika Čertezni, Anna Sedlačková a Daniel Raček, kteří vystoupí pod hlavičkou spolku Neskorý zber – slovenské umělecké platformy otevřené spolupráci a výzkumu napříč uměleckými žánry a médii. V Brně uvedou své představení O jako Schlemmer (Reloaded), inspirované tvorbou hnutí Bauhaus a jedním z jeho představitelů Oskarem Schlemmerem.

 

V úterý 28. 10. se přesuneme do prostor Malé Ameriky, kde se se svými dvěma sóly představí Kateřina Dietzová, tanečnice působící zčásti v Česku, zčásti v Nizozemí. Úterní večer otevřou Glazed walks, které v sobě ztělesňují balancování mezi plánováním, představami, jak by věci měly být, na straně jedné a neustále se proměňujícími a unikajícími významy a obrazy na straně druhé. Druhou částí večera bude jedna ze tří variant taneční úvahy na téma sdílených struktur ANALOG – verze HC.

 

Třetí večer, Setkáme se #16, se uskuteční ve středu 29. 10. v Bezbariérovém divadle Barka a bude ve znamení taneční a hudební improvizace. Do Brna tak zavítá již šestnácté pokračování  improvizovaných večerů realizovaných v obměňujících se sestavách tanečníků a hudebníků na různých místech Česka. Setkáme se #16 bude také vyvrcholením workshopu jevištní improvizace (27. 10. – 29. 10.), jehož hudební část povede Petr Vrba, jeden z předních českých hudebníků věnujících se improvizaci, a taneční část Kateřina Dietzová. Účastníci workshopu   budou prozkoumávat takové otázky jako, jaké jsou možné zdroje inspirace pro představení tvořené  v danou chvíli před diváky bez předpřivaného materiálu. Workshop je do určité míry jedinečný v tom, že se soustředí na spolupráci mezi hudebníky a tanečníky; na to, jak nalézt souhru mezi hudebním a pohybovým materiálem tvořeným v aktuálním okamžiku.

 

Festival Natřikrát završí projekce tanečních filmů s teoretickým úvodem Lucie Sendlerové, která proběhne v pátek 31. 10. v kině Art. Po celou dobu festivalu budou moci jeho návštěvníci zhlédnout výstavu tanečních fotografií Petra Kačírka a skupiny Filigrán v Bezbariérovém divadla Barka.

 

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme emailem, telefonicky nebo osobně. Osobou odpovědnou za komunikaci s médii je pro tento rok Michaela Ondrašinová, tel.: 607 639 789 a Eva Navrátilová, tel.: 723 47 47 52; e-mail: natrikrat@gmail.com

 

Fotografie k přetištění naleznete na našich stránkách www.natrikrat.cz.

 

 

Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Brna a Nadace Život umělce.

 

 

    

16. ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla

NATŘIKRÁT 2014

 

Program

 

 

 

středa 22. 10. 2014

20:00

Monika Čertezni, Anna Sedlačková, Daniel Raček (SK):  O jako Schlemmer (Reloaded)

Bezbariérové divadlo Barka

vstuné 110/150Kč

 

27. 10. - 29. 10. 2014

Workshop improvizace na jevišti

Kateřina Dietzová / tanec

Petr Vrba / hudba

Bezbariérové divadlo Barka

vstupné 80/100Kč

 

 

úterý 28. 10. 2014

20:00 

Kateřina Dietzová (CZ/NL): Glazed Walks, ANALOG – verze HC

Malá Amerika

vstupné 110/150 Kč

 

středa 29. 10. 2014

20:00

Setkáme se #16

hudební a taneční improvizace

Bezbariérové divadlo Barka

vstupné 80/100 Kč

 

31. 10. 2014

Projekce tanečních filmů s lektorským úvodem Bc. Lucie Sendlerové

20:30

Kino Art, malý sál

vstupné 60 Kč

 

Natřikrát

e-mail: natrikrat@gmail.com

www.natrikrat.cz

 

Bezbariérové divadlo Barka
Svatopluka Čecha 35aKrálovo Pole, Brno
Rezervace vstupenek: www.divadlobarka.cz

 

 

 

Podrobný program

 

22.10. Monika Čertezni, Anna Sedlačková, Daniel Raček (SK):  O jako Schlemmer (Reloaded)

Koncept, režie: Monika Čertezni

tanec: Monika Čertezni, Daniel Raček, Anna Sedlačková

video, kamera, editing: Martin Piterka

hudba: Martin Burlas

foto: Miloš Lacika

premiéra: 7. 11. 2013, Bratislava

délka: 50 minut

O ako Schlemmer (Reloaded) je predstavenie voľne inšpirované hnutím Bauhaus a jedným z jeho predstaviteľov Oskarom Schlemmerom. Myšlienky z jeho knihy "Idealist der Form", úzka spojitosť s priestorom a jeho základnými štruktúrami, rovnako ako hra a pravidlá sa stali základom predstavenia. Funkčnosť vyjadrená autonómnosťou pohybových obrazov zdieľajúcich rovnaký priestor a čas. Spúšťačom a zmyslom je hra so svojimi pravidlami a možnosťami, ktoré pravidlá nevymedzujú. Základným vzťahom je prepojenie medzi praktickým až pragmatickým vnímaním sveta a emotívnou neuchopiteľnosťou, ich vzájomné obohacovanie a vytváranie predpokladu ľudskosti. Niečo podobné ako keď navaríte večeru a zasadnete k stolu kde počas jedla rozoberáte s dcérkou zmysel všetkého. A jedlo ovplyvňuje tempo rozhovoru, dáva mu chuť a vôňu....a stáva sa súčasťou myšlienky.

O priestore / O tanci / O zákonoch okolitého kubického priestoru / O pohybujúcej sa architektúre /O funkčných zákonoch ľudského tela / O kĺbovej bábke / O pohybových zákonoch ľudského tela v priestore / O technickom organizme / O metafyzických výrazových formách ako symbolike ľudského tela / O odhmotnení...

Minulosť a budúcnosť vytvára priestor, spolu so svetlom a tieňmi. Prítomnosť sa deje... teraz. Takže už zostáva vytvoriť: Divadlo

abstraktne - formálne a farebné

statické, dynamické a elektrické

gymnastické, akrobatické a burleskné

vážne, patetické a monumentálne

politické, filozofické a metafyzické

Predstavenie je prezentované pod hlavičkou novovzniknutého spolku Neskorý zber, ktorého zakladateľmi sú štyria zrelí tanečníci a choreografi Monika Čertezni, Lucia Holinová, Daniel Raček a Anna Sedlačková.  Neskorý zber je platforma, na ktorej sa môžu stretávať umelci z rôznych spriaznených médií. Spolu tvoriť, vymieňať si informácie, skúmať nové témy, skúmať staré témy novými spôsobmi, vzdelávať seba i ostatných, ponúkať divákom na Slovensku a v zahraničí kvalitnú a progresívnu prácu.

 Predstavenie malo svoju premiéru na otváracom dni festivalu NU DANCE FEST v Bratislave 7. Novembra 2013. Koncom apríla 2014 bolo prezentované na medzinárodnom festivale TANZ SCHRITT WEISE, Graz (Rakúsko). A v júni 2014 v bratislavskom divadle pre súčasnú kultúru A4 - súčasné centrum kultúry. V divadelnej sezóne 2014/2015 hosťovalo v Národní Galérii Praha v rámci festivalu HYBAJ HO a v banskobystrickej Záhrade - centrum nezávislej kultúry!

Predstavenie vzniklo vďaka podpore Ministerstva Kultúry SR, AST, ANASOFT APR s.r.o.

 

27. - 29. 10. Workshop improvizace na jevišti

Kateřina Dietzová / tanec

Petr Vrba / hudba

 

- o tom, jak to chodí v situaci, kdy jste sami na jevišti bez předpřipraveného materiálu, máte vymezený čas a před vámi sedí diváci
- jaké jsou možné zdroje inspirace k představení tvořeném v momentu
- jak vzniká v takové chvíli pohybový/hudební materiál
- k čemu se performer vztahuje, jak žije každý moment svého představení
- jak spolupracuje s dalšími elementy kromě své situace a svého těla/nástroje, jako je partner, specifický prostor, text apod.

- jak celou situaci vnímá hudebník/tanečník

 

Těmito i jinými otázkami a různými možnostmi přístupu k improvizaci (akce/reakce, paralelismus a dualismus...) se budeme společně zabývat na třídenním workshopu. Workshop je určen pro profesionály i amatéry se zájmem. Na závěr se účastníci workshopu mohou zúčastnit improvizačního večera Setkáme se... (Bezbariérové divadlo Barka, 29.10. od 20 hodin).

 

O lektorech:

 

Kateřina Dietzová

studovala tanec a choreografii na Duncan Centre v Praze a na SNDO v Amsterdamu. Nyní pracuje hlavně jako tanečník/performer v různých projektech (pro Giulii Mureddu, Tabeu Martin, Davida Weber-Krebse, Sumako Koseki a další), věnuje se jevištní improvizaci a vlastní tvorbě (Zvláštní aktivita, Glazed walks). Je jedním ze spoluzakladatelů CreWcollective, platformy pro rozvoj interdisciplinárních i autorských projektů malých forem.

 

Petr Vrba
je jedním z předních českých hudebníků věnujících se hudební improvizaci a pravidelně v této oblasti spolupracuje se zahraničními umělci jednak jako interpret, ale také jako organizátor koncertů.
Improvizací se začal zabývat v roce 2005 skrze spolupráci se slovenskou skupinou Eduardo Borsuci In Optima Forma. Od té doby se věnuje výzkumu na poli neidiomatické improvizace s využitím nástrojů jako trubka, klarinet, vibrující reprosoustava, kráječ na vajíčka apod., čímž se zařadil mezi jednoho z nejaktivnějších experimentálních hudebníků v Praze. V roce 2010 spoluzakládal improvizační uskupení IQ+1, se kterým vydal 2011 CD Tváří v tvář s velice dobrými ohlasy. Téhož roku také spoluzaložil uskupení Yanagi duo s hudebním experimentátorem Ryu Hankil (hráč na budík, hráč na psací stroj). Další jeho formací je trio s Georgem Cremaschi (kontrabas, elektronika) a Chrisem Heenanem (klarinet, alt saxofon). Od roku 2012 pravidelně spolupracuje se slovenským saxofonistou Miro Tóthem a věnuje se audiovizuální improvizaci ve spolupráci se SeEun Lee a Kenem Ganfieldem. V roce 2012 založil spolu s Georgem Cremaschi Pražský improvizační orchestr.

 

28.10. Kateřina Dietzová: Glazed Walks, ANALOG – verze HC

Glazed walks

„Měla jsem jasnou představu, jak tuto práci začít, ta představa ale znamenala něco jiného. Snažila jsem se pracovat na přesnosti pohybu, pak ale věci neplynuly volně. Pracovala jsem na tom, abych uměla vejít do různých charakterů, ty se ale pod rukama proměňovali. Pokoušela jsem se přesně zafixovat každý úhel v prostoru, ale každý centimetr vedle znamenal jiný obraz.

Práce Glazed walks se stala procházkou po obrazech, jejichž význam mi neustále uniká. Tak je s radostí následuju.“

 

ANALOG – verze HC

„Taneční úvaha na téma sdílených struktur. Uvidíte jednu ze tří verzí. Všechny tři verze vznikaly zároveň, ale každá je o něčem jiném. Mám ráda všechny tři, i když z jiných důvodů, možná proto, že od každé jsem se něco dozvěděla.

Verze A

mi dala vědět, kde bych jednou chtěla být.

Verze HC

mi dala vědět, jak si představuji, že se tam asi dostanu.

Verze B

mi dala vědět, že někdy jdou věci jinak, než si zrovna představuji.”


29. 10. Setkáme se #16

Šestnáctý z večerů improvizace, kdy se pokaždé v různém složení setkáváme v tanci, s hudbou, světelným prostorem a s vámi.

 

31. 10. Projekce tanečních filmů s lektorským úvodem  Bc. Lucie Sendlerové

 

 

 

 
 
© 2008 www.natrikrat.cz Tvorba webových stránek Brno